Конкурс за обука за Негувател/ка за помош и нега на стари лица со попреченост

Врз основа на верификација на посебна програма за Негувател/ка за помош и нега на стари лица со попреченост, Црвен крст на Република Северна Македонија – Општинска организација Крива Паланка, Распишува:

К О Н К У Р С
за обука за Негувател/ка за помош и нега на стари лица со попреченост

 

Големина на фонт
Контраст