Конкурс за доделување на наградите „8-ми Октомври“, и „Признание за особени постигнувања и придонес за развојот и афирмацијата на Општина Крива Паланка“ за 2022 година

Врз основа на член 7 од Правилникот за начинот, условите и постапката за доделување на општински признанија и награди, Одборот за  оделување награди и признанија на Општината Крива Паланка, одлучи да распише

К О Н К У Р С
за доделување на наградите „8-ми Октомври“, и „Признание за особени постигнувања и придонес за
развојот и афирмацијата на Општина Крива Паланка“ за 2022 година

Големина на фонт
Контраст