Конкурс за субвенциониран превоз на студенти кои студираат на државните универзитети во Скопје, а се жители на општина Крива Паланка

Врз основа на Одлуката на Совет бр. 09-2874/19  од 29.07.2022 година за субвенциониран превоз на студенти за студиската 2022/2023 година кои студираат на државните универзитети во Скопје, Правилникот за условите, критериумите и правилата за субвенциониран превоз на студенти кои студираат на Државните Универзитети во Скопје бр.09-2874/21   од  29.07.2022 година Општина Крива Паланка  објавува

КОНКУРС
ЗА СУБВЕНЦИОНИРАН ПРЕВОЗ НА СТУДЕНТИ КОИ СТУДИРААТ НА ДРЖАВНИТЕ УНИВЕРЗИТЕТИ ВО СКОПЈЕ, А СЕ ЖИТЕЛИ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА 

 

Потребни обрасци

Големина на фонт
Контраст