Јавен повик за предлагање на кандидати за членови на Советот на млади на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 18 став (1) и став (2) од Закон за младинско учество и младински политики („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.10/2020) и член 38-г од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 08/2010,  8/2014, 2/2018, 3/2019 и 08/2021), Локалното собрание на млади на Општина Крива Паланка распишува

ЈАВЕН ПОВИК
ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА МЛАДИ НА ОПШТИНА
КРИВА ПАЛАНКА

Големина на фонт
Контраст