За секое прваче во Крива Паланка по 3000 денари

На иницијатива на градоначалникот Сашко Митовски и со одлука на Совет на Општина Крива Паланка бр.09-767/29 од 14.03.2022 година, Општина Крива Паланка во учебната 2022/2023 година ќе исплаќа по 3000 денари на секое семејство со прваче, запишано во основните училишта во Крива Паланка и со адреса на живеење на територијата на  Крива Паланка.

Потребните документи за аплицирање се наведени во Барањето за доделување еднократна парична помош на семејствата со прваче за учебната 2022/2023 година.

Барањето за аплицирање со потребните документи треба да се достават до архивата на Општина Крива Паланка или електронски преку апликацијата мЗаедница.

Крајниот рок за аплицирање е до 30.09.2022 година.

Барање за доделување еднократна парична помош на семејствата со прваче во учебната 2022/2023 година на подрачјето на Општина Крива Паланка

Големина на фонт
Контраст