Јавен повик за членство во локално собрание на млади

Врз основа на член 17 став (2)  од Закон за младинско учество и младински политики („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.10/2020) и член 38-г од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 08/2010, 8/2014, 2/2018, 3/2019 и 08/2021), Иницијативниот одбор во соработка со Општина Крива Паланка распишува

ЈАВЕН ПОВИК 
ЗА ЧЛЕНСТВО ВО ЛОКАЛНО СОБРАНИЕ НА МЛАДИ

Големина на фонт
Контраст