Конкурс за субвенциониран превоз на студенти кои студираат на државните универзитети во Скопје

Врз основа на Одлуката бр. 09-2150/13 од 19.07.2021 година за субвенциониран превоз на студенти за студиската 2021/2022 година кои студираат на државните универзитети во Скопје, Правилникот за условите, критериумите и правилата за субвенциониран превоз на студенти кои студираат на Државните Универзитети во Штип и Скопје бр.09-2790/21 од 28.12.2017 година („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.15/2017  од 28.12.2017 година) Општина Крива Паланка  објавува

КОНКУРС
ЗА СУБВЕНЦИОНИРАН ПРЕВОЗ НА СТУДЕНТИ КОИ СТУДИРААТ НА ДРЖАВНИТЕ УНИВЕРЗИТЕТИТЕ ВО СКОПЈЕ, А СЕ ЖИТЕЛИ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Потребни обрасци

Големина на фонт
Контраст