ИНТЕРЕН ОГЛАС број 02/2021 за пополнување на работно место со унапредување на административен службеник во Општина Крива Паланка

Врз основа на член 30, член 48 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19 и 14/20), чл.2 од Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас (Службен Весник на Република Македонија број 11/15 и 35/18) и  Правилникот за систематизација на работните места за Општина Крива Паланка бр.01-534/1 од 23.02.2016 година, број 01-1205/1 од 08.06.2017 година, бр.01-937/1 од 26.03.2018 година и бр.01-1202/1 од 20.04.2018 година, број 01-2000/1 од  04.07.2018 година, број 01-3464/1  од 06.11.2018 година, број 01-2180/1 од 08.07.2019 година година, број 01-208/1 од 20.01.2020 година, број 01-2650/1 од 17.09.2020 година, бр.04-501/1 од 17.02.2021 година и бр.01-1880/1 од 22.06.2021 година, Секретарот на Општина Крива Паланка на интернет страната на Општината и на Агенцијата за администрација, објавува

ИНТЕРЕН ОГЛАС број 02/2021
за пополнување на работно место со унапредување на административен службеник
во Општина Крива Паланка

Пријава за интерен оглас

Големина на фонт
Контраст