Јавен повик за изразување на интерес за обезбедување на услугата образовна асистенција за учебната 2021/2022 година

Во тек е Јавниот повик за изразување на интерес за обезбедување на услугата образовна асистенција за учебната 2021/2022 година. Сите заинтересирани кандидати/ки од Крива Паланка кои имаат интерес да ја обезбедуваат услугата од образовна асистенција може да  поднесат пријава за интерес до основното училиште со ресурен центар „ИДНИНА“ Скопје.

Јавен повик за изразување на интерес за обезбедување на услугата образовна асистенција за учебната 2021/2022 година

Големина на фонт
Контраст