Тендерска постапка за „Реконструкција на пешачки патеки”

Тендерска постапка за „Реконструкција на пешачки патеки”

Референтен број: CB006.2.21.150-1w

Општина Крива Паланка започнува тендерска постапка за „Реконструкција на пешачки патеки“ во Крива Паланка со финансиска помош од Европската унија во рамките на Interreg – ИПА Програма за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2014-2020 година, Повик за предлог проекти: 2014TC16I5CB006-2018-2.

Тендерската документација е достапна за проверка на ул. Свети Јоаким Осоговски бр.175, 1330 Крива Паланка и исто така ќе биде објавена на веб-страницата на договорниот орган: https://www.krivapalanka.gov.mk и на официјалната веб-страница на програмата: http: //www.ipa-cbc-007.eu.

Крајниот рок за доставување на понудите е  06.05.2021  (локално време).

Можните дополнителни информации или појаснувања / прашања ќе бидат објавени на веб-страницата на договорниот орган:  https://www.krivapalanka.gov.mk  и на официјалната веб-страница на програмата: http://www.ipa-cbc-007.eu.

Тендерската документација е достапна ТУКА.

Големина на фонт
Контраст