ЈАВЕН ПОВИК за поднесување на пријави за финансиска поддршка за користење на средства од буџетот на Општина Крива Паланка за 2021 година наменети за проектни активности на здруженија и фондации со седиште во Општина Крива Паланка

Врз основа на Законот за здруженија и фондации („Службен весник на РМ“ бр.52/10, 135/11 и 55/16), а согласно со Правилникот за определување на критериумите за доделување на финансиска помош на здруженија и фондации од Буџетот на Општина Крива Паланка бр.09-217/33 од 30.01.2019 година на Советот на Општина Крива Паланка и Програмата за поддршка на здруженија и фондации за 2021 година бр.09-3365/19 од 27.11.2020 година („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.15/20), Општина Крива Паланка, на ден 15.02.2021 година објавува:

ЈАВЕН ПОВИК
за поднесување на пријави за финансиска поддршка за користење на средства од буџетот на Општина Крива Паланка за 2021 година наменети за проектни активности на здруженија и фондации со седиште во Општина Крива Паланка

ЈАВЕН ПОВИК
Пријава за финансиска поддршка
Образец за пријавување
Образец за буџет

 

 

Големина на фонт
Контраст