Нов број на Општинскиот информатор за месец ноември и декември 2020

Нов број на Општинскиот информатор за месец ноември и декември 2020.

Сите информации со подетална содржина се достапни на веб страната на општината www.krivapalanka.gov.mk, а граѓаните може да се регистрираат и за добивање на неделен билтен во електронска форма на нивната е-маил адреса. Регистрацијата се прави преку формата Пријава за е-билтен која се наоѓа на почетната страна на www.krivapalanka.gov.mk.

Општинските информатори се достапни на https://www.krivapalanka.gov.mk/informator.

Големина на фонт
Контраст