Конкурс за субвенциониран превоз на студенти кои студираат на државните универзитети во Скопје

Врз основа на Одлуката бр. 09-2369/47 од 25.08.2020 година за субвенциониран превоз на студенти за студиската 2020/2021 година кои студираат на државните универзитети во Скопје, Правилникот за условите, критериумите и правилата за субвенциониран превоз на студенти кои студираат на Државните Универзитети во Штип и Скопје бр.09-2790/21 од 28.12.2017 година („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.15/2017 од 28.12.2017 година) Општина Крива Паланка објавува

КОНКУРС
ЗА СУБВЕНЦИОНИРАН ПРЕВОЗ НА СТУДЕНТИ КОИ СТУДИРААТ НА ДРЖАВНИТЕ УНИВЕРЗИТЕТИ ВО СКОПЈЕ, А СЕ ЖИТЕЛИ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Потребни обрасци

Големина на фонт
Контраст