20 причини за посета на Крива Паланка

Општина Крива Паланка во рамки на кампањата за промоција на туристичкиот потенцијал изработи презентација насловена како „20 причини за посета на Крива Паланка“. Презентацијата претставува интерактивна мапа која ги промовира локалните места за посета со цел да ги инспирира посетителите да го запознаат градот и околината преку природните убавини, културата, традицијата и храната.

Презентацијата е достапна на https://arcg.is/Lry840 и е работена во соработка со GDi Скопје.

Општина Крива Паланка веќе има изработено туристичка мапа на градот достапна во  рамки на ГИС порталот https://gisportal.gdi.mk/visios/KPPublic.

 

 

Големина на фонт
Контраст