Поставување на заштитна одбојна ограда на патниот правец кон Калин Камен

Во изминатиов период во рамките на тековно одржување на локалните улици и патишта се изврши поставување на  заштитна одбојна ограда на критични места на патниот правец Манастир-Ловечка Куќа -Езерце.

Беше поставена ограда  на три места во вкупна должина од околу 60-тина метри. Предвидено е активноста да продолжи и на други локации во наредниот период во зависност од временските услови.

Големина на фонт
Контраст