Електронски совет во Општина Крива Паланка

Денес гадоначалникот Борјанчо Мицевски и претседателката на Советот  Изабела Павловска, на советниците им доделија преносни компјутери со цел за поефикасна работа на Советот  и електронска достава на материјалите.

Во иднина сите материјали за седници на Советот и Комисиите на Советот на општината  ќе бидат доставени по електронски пат, а се во насока на осовременување, модернизација и зголемена ефикасност на работата на Советот и Комисиите и намалување на трошоците за умножување и достава, односно, заштеда на матријалот за печатење и пренос. 

Советниците веќе имаат и официјални меил адреси преку кои може да комуницираат со граѓаните https://www.krivapalanka.gov.mk/sovet.

 

Големина на фонт
Контраст