Општина Крива Паланка и канцеларијата на UN-women потпишаа меморандум за соработка

Општина Крива Паланка потпиша меморандум за разбирање со што се вклучи во регионалниот проект на UN Women за промоција на родово одговорни политики во Југоисточна Европа и Република Молдавија, што се спроведува со финансиска поддршка од Австриската развојна агенција и Швајцарската агенција за развој и соработка во периодот од 2017 до 2018 година.

Проектот има за цел да ги зајакне општинските капацитети и механизми за имплементација на локалните и националните стратешки документи во областа на родовата еднаквост и родово одговорното буџетирање.

Со проектот ќе се зајакнуваат капацитетите на општинската администрација и на Советот на Општина Крива Паланка за креирање родово одговорни политики и унапредување на родовата еднаквост. Се очекува реализација на обуки, работилници и менторска програма и изработка на локална стратегија за унапредување на родовата еднаквост, со специфични мерки и буџетски алокации за нејзино спроведување.

Компонентата од проектот „Промоција на родово одговорни политики“, што се фокусира на пилотирање на родово одговорно буџетирање на локално ниво, се реализира од 2014 година во десет општини на Македонија. Во тековната фаза на проектот ќе се вклучат уште десет нови општини.

Големина на фонт
Контраст