logo

Буџет и финансии

ОДЛУКА за процена на пазарна вредност по зони на недвижен имот, градежно изградено, неизградено и земјоделско земјиште во Општина Крива Паланка

ПРЕГЛЕД по зони за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот-деловни  објекти, простории, градежно изградено и неизградено земјиште со таква намена во Општина Крива Паланка


Големина на фонт
Контраст