logo

Соопштенија

Оглас за продажба на употребени движни ствари

Врз основа на член 36 од Одлуката за користење и располагање со стварите на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10) и Одлуката за продажба на…

Буџет на Општина Крива Паланка за 2011 година

Буџетот на Општина Крива Паланка за 2011 година  изнесува 331.305.388 денари.Приходниот дел ќе се обезбедува од даночни, неданочни и капитални приходи, потоа приходи од дотации, трансфери и од донации. Општина Крива…

Соопштение за граѓаните – прослава на Бадник

Почитувани сограѓани, Ве известуваме дека по повод големиот христијански празник Бадник, на плоштадот во Крива Паланка се организира палење на бадниковиот оган во четврток 06.01.2011год. во 16 часот. Церемонијата ќе…

Оглас за доделување на договор за јавна набавка

Превоз на ученици за основно и средно образовании за 2011 година Повеќе

Дневен ред на 24-та седница на Совет

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  с в…

Оглас за ангажирање на две лица

О  Г  Л  А  С за ангажирање на 2 (две) лица за потребите на проектот „Меѓуопштинска соработка за унапредување на животната средина“, проект од областа на заштитата на животната средина

Соопштение – ДУП „Стар Пролетер“

Врз основа на член 24 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко  планирање („Сл.весник на РМ“ бр.51/05; 137/07 и 91/09), Градоначалникот на општината Крива Паланка го дава следното  СоопштениеЗа…

Соопштение за граѓаните – јавна трибина

Почитувани граѓани на општина  Крива Паланка, Граѓанската асоцијација МОСТ – Скопје и Општина Крива Паланка Ве покануваат на јавна трибина на која што ќе се дискутира на одредени теми кои…

Дневен ред на 22-та седница на Советот

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  с в…

Соопштение за граѓаните – АГРОФУД 2010

Почитувани,  По повод одржувањето на меѓународниот саем ИТФ АГРОФУД 2010 на Скопски саем, Скопје од 9-13 ноември 2010, ни причинува задоволство да Ве поканиме и Вие да земете учество во…