Соопштение за граѓаните

Соопштение за граѓаните  – Легализација на бесправно изградените градби

Владата на РМ, преку надлежното Министерство за транспорт и врски, а со цел за конечно разрешување на проблемот со бесправно изградените објекти, изготви нацрт верзија на Закон за легализација на бесправо изградените градби. Според овој закон, ќе се легализираат сите градби, кои не се во спротивност со урбанистичките планови. По завршувањето на потребните административни процедури, во наредниот период истиот ќе биде донесен и ставен во сила.

Повеќе

Големина на фонт
Контраст