Јавен повик за пријавување на заинтересирани лица за полагање на испит за добивање на Сертификат за авто-такси возач

Јавен повик за пријавување на заинтересирани лица од Општина Крива Паланка за полагање на испит за добивање на Сертификат за авто-такси возач на 29.09.2015