Известување за граѓаните – информативна средба за ИПАРД Програмата

Почитувани,

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство организира Инфо денови за информирање на земјоделците за можностите за користење на средствата од ИПАРД Програмата. Информативната средба со заинтересираните земјоделци ќе се одржи во Големата сала во општина Крива Паланка  на ден 26.11.2014 (среда)  со почеток во 12:00 часот. На средбата ќе присуствуваат претставници од различни сектори од МЗШВ.