Резултати по спроведената постапка за доделување на стипендии за 2014/2015 година

Резултати по спроведената постапка за доделување на стипендии за 2014/2015 година за подршка на млади таленти ученици средношколци и студенти од општина Kрива Паланка

РАНГ ЛИСТА

-УЧЕНИЦИ СРЕДНОШКОЛЦИ

1. Ана-Марија Стојановска

120

2. Мартина Ристовска

118

3.Лорета Илиевска

115

4.Сашко Јовановски

113

5.Драгана Стојчевска

110

6.Милена Јакимовска

103

7.Зафир Стојановски

98

8.Ангела Митовска

88

9.Ана Јакимовска не ги исполнува условите согласно конкурсот

Кандидатите со реден број  1,  2,  3 и 4  го остварија правото на стипендија.


-СТУДЕНТИ

1.Натали Велеска

148

2.Деспина Стоилковска

147

3.Ивона Јовановска

145

4.Фросина Стојановска

143

5.Клаудија Стоевска

141

6.Наталија Петковска

114

7.Никола Јакимовски

95

8.Катерина Трајчевска не ги исполнува условите согласно конкурсот.
9.Сара Стојановска не ги исполнува условите согласно конкурсот.
10. Ивана Трајановска не ги исполнува условите согласно конкурсот


Кандидатите со реден број 1, 2, 3 и 4 го остварија правото на стипендија.   

Крива Паланка
09.10.2014 година


Општина Крива Паланка
Комисија за  спроведување на постапки
за  доделување на стипендии
Претседател
Арсенчо Алексовски