Известување до граѓаните за данок на имот

Ги известуваме сите лица кои поседуваат недвижен имот (неаграрно земјиште, стан – куќа, викенд куќа, деловен простор, административен простор) дека Решеијата за данок на имот за 20009 година можат да се подигнат во  Општина Крива Паланка-Одделение за финансии, соба бр.3.

Доколку имате неплатен долг ве молиме да го подмирите во спротивно се пресметува камата по 0,05%  за секој ден задоцнување согласно член 79 од Законот за данок на имот.

Ллице за контакт Небојша Трајковски.
тел.  031 376 611

Одделение за финансирање,буџет,општински имот
        и администрирање со даноци и имот

Големина на фонт
Контраст