Дневен ред на 37-та седница на Советот

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  свикува   37-та седница на Советот на Општина Крива Паланка за 26.12.2011 година (понеделник) во 14 часот. Седницата ќе се одржи со следниот

Д н е в е н   р е д:

1. Новогодишно обраќање на Градоначалникот на Општина Крива Паланка;

2. Предлог – Програма за реализација на елаборатот за режимот на сообраќај во поширокото централно подрачје на град Крива Паланка за 2012 година;

3. Предлог – Одлука за усвојување на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2012 година;

4. Предлог – Одлука за извршување на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2012 година;

 

Совет на Општина Крива Паланка
Претседател,
Милка Митовска

 

Големина на фонт
Контраст