Распоред на активностите на акцијата „Општина без смет за поубав свет“

Почитувани,                          

Општина Крива Паланка во идниот период планира да реализира еколошки активности под наслов „Чиста населба – чиста општина“ за подобрување на еколошката слика и уредување на повеќе јавни локации и  зелени површини на територијата на Крива Паланка. Основна цел е подобрување на општата слика за општината преку подобрување на животната средина во населените урбани и рурални заедници.         

Ќе бидат организирани реонски акции и тоа:

Ве покануваме да земете активно учество во акцијата и да дадете свој придонес во заштитата на животната средина.

Контакт: Оливер Стојановски, моб. тел. 076/406-355       

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА