Структура на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2019 година

Буџетот на Општина Крива Паланка за 2019 година е проектиран на 327 милиони 36 илјади и 449 денари.

При креирање на буџетот почитувани се начелата на: економичност, рационалност во трошењето преку дефинирани програми, транспарентно планирање, искористување на капиталните расходи, како и спроведување на дисциплинирана потрошувачка во насока на рестриктивна и ригорозна контрола на помалку продуктивни трошоци без да се наруши нормално функционирање на буџетските институции.

Структура на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2019 година

 

 

Големина на фонт
Контраст