Open Fun Football Schools во Крива Паланка

Спортско забавната манифестација Open Fun Football Schools ќе се оддржи под покровителство на  градоначалникот на Општина Крива Паланка, Борјанчо Мицевски и Советот на општината, а во соработка со отворените канцеларии на Open Fun Football Schools во  Македонија.

Open Fun Football Schools е хуманитарен, политички неутрален и непрофитен проект, организиран од страна на Cross Cultures Project Association, Данска.

Школата  ќе трае во периодот од  17.08. 2018 г. до 21.08. 2018 г. На неа ќе можат да учествуваат деца на возраст од 6 до 11 години.

За пријавување за учество во  фудбалската школа, заинтересираните да се јават кај тренерот Бранко Павловски (Пикси), на телефонски број: 070/822-326. Краен рок за пријавување е 16.08.2018 година.