Јавен повик до земјоделските стопанствa

Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка  во  земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07, 5/09, 43/14, 193/15 и 39/16), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот

ЈАВЕН ПОВИК  бр. 03/2018
за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година

Големина на фонт
Контраст