Ранг листа на доставените пријави на јавниот повик за финансирање на проектни активности на здруженија и фондации со седиште во Општина Крива Паланка

Врз основа на Правилник за определување на критериуми за доделување на финансиска помош на здруженија и фондации од буџетот на Општина Крива Паланка и врз основа на Јавниот повик за поднесување на Пријави за финансиска поддршка за користење средства од буџетот на Општина Крива Паланка за 2018 година, наменети за финансирање на проектни активности на здруженија и фондации со седиште во Општина Крива Паланка со бр.08-560/01, Комисијата за оценување на доставените пријави за финансиска поддршка, по извршената административна и техничка проверка, ја објавува следната:

РАНГ ЛИСТА

Големина на фонт
Контраст