Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови на територијата на општината Крива Паланка за 2018 година

Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ“ бр.199/14; 44/15; 193/15; 31/16 и 163/16) Градоначалникот на Општина Крива Паланка ги известува правните и физичките лица дека се распишува

ЈАВЕН ПОВИК
за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови на територијата на општината Крива Паланка за 2018 година

 

Големина на фонт
Контраст