Соопштение за граѓаните – јавна презентација

На ден 26.01. 2011 година со почеток во 13 часот во големата сала на Општина Крива Паланка ќе се одржи јавна презентација на локална урбанистичка планска документација за изградба на „Сепарација за песок со пропратни содржини“ за к.п. бр. 2474 во КО Мождивњак – Општина Крива Паланка.

Општина Крива Паланка
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина

Големина на фонт
Контраст