Известување за привремен граничен премин „Огут-Лесница“

Известување за привремен граничен премин „Огут-Лесница“