Започна поплочување на дел од улицата „Моша Пијаде“

Во рамките на тековните активности, предвидени со годишната програма, Одделението за изградба и одржување на комунална инфраструктура при Општина Крива Паланка, започна со  пробивањето и подготвителните работи за поплочување на дел од улица „Моша Пијаде“.
 
 
Ќе бидат поплочени вкупно околу1.000 м2 и ќе  биде решено одводнувањето на тој дел од улицата.
Големина на фонт
Контраст