Акција за чистење на речните корита

Акцијата за чистење на речните корита, која започна на 28.06.2010,   ја спроведува Општина Крива Паланка во соработка со Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи и Македонски шуми.

 

Во текот на акцијата ќе биде исчистена делница во должина од 13.600 метри,  од село Костур до село Мождивњак. Акцијата опфаќа чистење на речното корито, проширување и сечење на крајбрежната вегетација.

 

Големина на фонт
Контраст