Зимското одржување е редовно и навремено

На ден 01. 02.2010 год. од страна на одделението за изградба и одржување на комунална инфраструктура при Општина Крива Паланка е спроведена контрола на чистење на улиците во градот.

 Констатирано е дека улиците се чистат редовно и навремено во согласност со планот и можностите на ангажираните возила. Овие контроли и понатаму ќе се вршат редовно заради непречено одвивање на сообраќајот и движењето на луѓето.

Големина на фонт
Контраст