Втора фестивалска вечер на театарскиот фестивал „Свети Јоаким Осоговски“

На втората фестивалска вечер на шестиот Меѓународен театарски фестивал „Свети Јоаким Осоговски“ беше изведена претставата „Државен крадец“ на Народниот театар „Тузла“ од Босна и Херцеговина.