Плоштад Карпошово востание и нов административно-деловен објект – пред и потоа