Асфалтирање на пристапот и просторот околу мини трговскиот центар

Во тек е уредувањето на просторот околу автобуската станица во рамките на кое се врши асфалтирање на поголем дел од платото околу трговскиот центар на ЈП ,,Комуналец“. Со ова ќе се добијат повеќе од 1000 м2 корисен асфалтиран простор од кој дел ќе биде уреден и искористен за паркирање, со што се очекува да се намали гужвата на главната улица „Св.Јоаким Осоговски“ за паркирање.

Проектот е заедничка инвестиција на Општина Крива Паланка и приватното претпријатие  Пакет Маркет, а изведувач на градежните работи е фирмата Лабино Трејд од Гостивар.

String could not be parsed as XML