Покана за промоција на проектот „Јавните институции-енергетски ефикасни“