Се санира пешачка патека на улицата „11-ти Октомври“

Во тек се градежни работи кои ги изведува Општина Крива Паланка за реконструкција на пешачка патека на улицата 11 Октомври. Градежните работи опфаќаат реконстукција на калдрмата, изградба на нови скали со парапетни ѕидови како и поставување на метални држачи т.н „ракохвати“ заради полесно и побезбедно движење на месното население.