Совет на Општина Крива Паланка


Претседател

1. Милка Митовска, ВМРО-ДПМНЕ

 

Советници
2. Сашко Стојановски, ВМРО-ДПМНЕ
3. Дане Милошевски, ДОМ
4. Сретимир Николовски, ЛДП
5. Олгица Јосифовска, ВМРО-ДПМНЕ
6. Александар Ѓорѓиевски, ВМРО-ДПМНЕ
7. Љупчо Николовски, СДСМ
8. Митко Митовски, ВМРО-ДПМНЕ
9. Горан Стојановски, ЛДП
10. Оливер Бошковски, ВМРО- ДПМНЕ
11. Снежана Јанковска, СДСМ
12. Драган Ангеловски, ВМРО-ДП ТМОРО-ВЕП
13. Емил Јакимовски, ВМРО-ДПМНЕ
14. Ратко Павловски, НСДП
15. Горица Стоевска Станковска, ВМРО-ДПМНЕ
16. Борјанчо Мицевски, СДСМ
17. Слаѓана Јовановска Беќарова, СДСМ
18. Раде Стоилковски, ВМРО-ДПМНЕ
19. Ивица Давидовски, ВМРО-ДПМНЕ

Големина на фонт
Контраст