Награда за најубаво украсен двор

Почитувани граѓани,
По повод новогодишните празници општина Крива Паланка доделува награда за најубаво украсен дуќан и најубаво украсен  дом (двор-балкон).