Аматерски тениски турнир за деца до 15 години

SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid” />

На аматерскиот тениски турнирот кој се одржа на тениското игралиште во Крива Паланка учествуваа 12 деца.

РЕЗУЛТАТИ ОД ТУРНИРОТ

Прво место – Давид Митовски 11 победи

Второ место – Марина Станојковска 9 победи 39 гејма

Трето место –  Филип Бошковски 9 победи 36 гејма

Четврто место –  Кристиан Станојковски 9 победи 33 гејма