Нов асфалт во с.Градец

Нов асфалт во должина од 350 метри е поставен во с.Градец. Новиот асфалт е во продолжение на постоечкиот асфалтен пат, а врз претходно поставен тампон, кон испосницата на Свети Јоаким Осоговски.  Изведувач на работите е фирмата „Лабина -Трејд“. Финансиските средства за проектот се обезбедени од буџетот на Општината и од Бирото за регионален развој.