Во тек е реконструкцијата и асфалтирањето на улицата „Ратко Минев“

Општина Крива Паланка започна со санирање и  асфалтирање  на оштетените асфалтни површини на улицата „Ратко Минев“. Со реконструкцијата ќе бидат заменети околу 600 м2 оштетени асфалтни површини и заменети со нови. Изведувач на градежните работи е  „Лабино –Трејд“ од Гостивар.