Форум со работадавачи

На 18.09.2013 со почеток во 13 часот  во големата сала на Општина Крива Паланка  ќе се одржи Форум со работодавачи на кој ќе бидат презентирани  Активните програми/мерки за вработување на работодавачите во насока на јакнење на соработката во планирањето и имплементирањето на политиките за вработување на локално ниво.

Агенда на Форум со работодавачи
Оперативен план за активни програми и мерки за вработување за 2013