Реконструкција на локален пат во с.Конопница

SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid” />

Во тек е реализација на проектот „Реконструкција на локален пат во с.Конопница“ во должина од 1км. Вкупната вредност на проектот изнесува 2.227.863,00 денари од кои од страна на Министерството за локална самоуправа –Биро за регионален развој за реализација на проектот се доделени 866.000,00 денари, а 1.361.863,00 се од Буџетот на општина Крива Паланка.