Резултати од Првомајскиот крос

SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid” />

Во вторник на 30 април традиционално по четврти пат се одржа Првомајскиот крос за ученици од основното и средно образование. Градоначалникот Арсенчо Алексовски им го честиташе успехот и им ги врачи медалите и диппломите на најуспешнте учесници.

Листа на ученици кои го освоија првото, второто и третото место во категоријата женски и машки:

Прва група (шесто одделение деветолетка)

Женски

1.Наталија Китановска

2.Божица Граматикова

3. Исидора Станковска

Машки

1.Наум Тасевски

2.Андреј Димитровски

3.Христијан Илиевски

 

Втора група (седмо одделение деветолетка)

Женски

1.Викторија Димитровска

2.Илина Јосимовска

3.Кирила Спасовска

Машки

1.Теодор Николовски

2.Адам Граматиков

3.Сињур Демиров


Трета група (осмо одделение осмолетка)

Женски

1.Јована Тасевска

2.Марија Спасовска

3.Ивона Бојковска

Машки

1.Илчо Тасевски

2.Александар Давидовски

3. Денис Мицовски


Четврта група (ученици од средно образование)

Женски

1.Христина Христовска

2.Александра Петковска

3.Сашка Цветковска

Машки

1.Христијан Станојковски

2.Мартин Ристовски

3.Даниел Цековски