Извршено примопредавање на спортската сала Петар Поп Арсов

emiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Strong” /> Претставници на Агенцијата за млади и спорт,  изведувачот Пелагонија-Гостивар и надзорот ЗУМ-Скопје извршија предавање на спортската сала Петар Поп Арсов на општина Крива Паланка при што му ги предадоа клучевите и целосната техничка документација на градоначалникот Алексовски.